LOGO
University of Delhi
 
ACADEMICS >> Colleges >> Maharaja Agrasen College
 
 

ACADEMICS

 

Maharaja Agrasen College

Dr. Sunil Sondhi (Principal)
College Address Vasundhara Enclave,
Near Chilla Sports Complex,
Delhi- 110096
College Phone 25610552,22610562,22610563
College Fax 22610565
sondhisunil@yahoo.com
principal@mac.du.ac.in
http://mac.du.ac.in
          Maharaja Agrasen College

Faculty Members

Dr. Sunil Sondhi Principal

Business Economics

Ms. Vijeta Pundir
Dr. Pratibha Rai
Ms. Sonia Suchdeva
Mr. Anshul Taneja

Commerce

Ms. Puneeta Agarwal
Dr. Mona Kansal
Dr. Alok Puranik
Dr. Vinod K Yadav
Dr. Nirmal Jain
Dr. Ravinder Kumar
Dr. Soma Garg
Mr. V K Tomar
Dr. Abha Mittal
Mr. Bibhuti B. Mohapatra
Ms. Priyanka Katyal
Ms. Deepa Sharma
Dr. Rajat K Sant
Ms. Sheetal B. Sachdev
Mr. Arun Julka
Ms. Neetu Bala

Computer Science

Ms. Kalpana

Economics

Ms. Saumya Shukla

English

Dr. Prem K Srivastava
Ms. Sangeeta Mittal
Ms. Mona Sinha
Ms. Gitanjali Chawla
Ms. Anupama Jaidev
Mr. Vinod K Verma
Ms. Shilpa Gupta
Dr. Charu Arya

Electronics

Dr. Amit Pundir
Ms. Geetika Jain Saxena
Dr. Maneesha
Dr. Natasha
Dr. Praveen K Pandey
Mr. Paramjeet Singh

Hindi

Dr. Shashi Singh
Mr. Shekhar Kumar
Dr. Shiv Kumar
Dr. Shankar Kumar
Dr. Tej Narayan
Ms. Manoj Choudhary
Dr. Chandrashekhar Ram
Dr. Rajhans Kumar
Dr. Abha Sharma

History

Dr. Niraj K Singh
Dr. Shirin B Raina
Dr. Bhupinder K Choudhary

Mathematics

Ms. Vanita Jain
Dr. A R Prasannan
Ms. Anuradha Sharma
Mr. Sushil Yadav
Dr. Ayekpam Jiran Meitei

Physical Education

Dr. Mukesh Agrawal

Physics

Dr. Parthasarathi
Dr. Asha Gupta

Political Science

Dr. Anju Aggarwal
Ms. Ritu Kohli
Dr. Sangeet K Ragi
Mr. Sanjeev K Tiwari
Dr. Niraj Kumar
Dr. Subodh Kumar

Botany

Dr. Nibedita Swain

Chemistry

Dr. Vandana Soni

Four Year Undergraduate Programme

Courses Offered

RTI & PIO

Dr. Sangit Kumar Ragi 9810960009 skragi@mac.du.ac.in

Administrative Staff

Mr. Ashok Kumar (Section Officer Accounts) Officiating 22610552
Mr. Narendra Kumar (Section Officer Admin) Officiating 22610563